آسمان و ابرها همیشه سوژه مناسبی برای عکس‌های زیبا هستند. شکل‌های مختلف ابرها می‌تواند به خلق تصاویری زیبا منجر شود. عکاسان زیادی در سراسر دنیا، آسمان و اشکال ابرها را سوژه عکاسی خود قرار داده‌اند و عکس‌هایی زیبا و هنرمندانه گرفته‌اند. تماشای مجموعه‌ای از این تصاویر می‌تواند ضمن زیبایی فراوانش، الهام‌بخش بسیاری از کارهای هنری باشد؛ چه در عکاسی، چه در طراحی‌های گرافیکی و چه در هر اثر هنری که تصویری از آسمان و اشکال مختلف ابر در آن به تصویر کشیده می‌شود.

Purple smoke


The other side of the clouds


skyline


Bohol Beach Club


Black Clouds And Dreams


above the clouds


Antakistas 40 Stunning Photos of Beautiful Clouds


winter dream on christmas eve


Before The Storm


Breadth 40 Stunning Photos of Beautiful Clouds


giant cloud


Storm In Whistler, Bc, Canada


Long Jetty Cloud Reflection


ftogrf 40 Stunning Photos of Beautiful Clouds


I See Light


Voices of Solitude


Cloud Invasion


Nature's Art


http://www.flickr.com/photos/46627614@N00/1236637935/


http://www.flickr.com/photos/rhythmandcode/3761023020/


fury 40 Stunning Photos of Beautiful Clouds


little bit of everything


Omarama Fallstreak


Fallstreak hole


Fallstreak Cloud


breakthough


Every cloud has a silver lining


vortex 40 Stunning Photos of Beautiful Clouds


Heart From Cloud


ozone 40 Stunning Photos of Beautiful Clouds


Clouds of Purple 40 Stunning Photos of Beautiful Clouds


mountain 40 Stunning Photos of Beautiful Clouds


mushroom 40 Stunning Photos of Beautiful Clouds


Anvil Cloud


Hole in the Sky


Kelvin-Helmholz waves