شاید خوب باشد بدانیم کتابهای فروش هفته کدام ها هستند؟

عامه‌پسند، نوشته‌ چارلز بوكفسكی، ترجمه‌ پیمان خاكسار، نشر چشمه

خندیدن بدون لهجه، نوشته‌ فیروزه جزایری‌دوما، ترجمه‌ میلا والا، نشر باغ

 سرزمین گوجه‌های سبز، نوشته‌ هرتا مولر، ترجمه‌ غلامحسین میرزاصالح، نشر مازیار

موقعیت تجار و صاحبان صنایع در دوره‌ پهلوی، نوشته‌ علی‌اصغر سعیدی، نشر گام‌نو